Інформаційна система Нормативно-правове і навчально-методичне забезпечення освітнього процесу https://base.kristti.com.ua Sat, 19 Aug 2017 22:40:29 +0000 uk hourly 1 Оновлення програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» https://base.kristti.com.ua/?p=3596 Thu, 17 Aug 2017 12:20:23 +0000 http://base.kristti.com.ua/?p=3596

Міністерство освіти і науки України інформує про завершення роботи з оновлення програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Авторська група на чолі з провідним фахівцем дошкільної освіти України – доктором психологічних наук Тамарою Піроженко – сформувала головні конструкти програмних завдань з урахуванням вимог сьогодення:

 • забезпечення вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • створення фундаменту успішності дитини в умовах Нової української школи;
 • збалансування напрямів розвитку цілісної особистості дитини: розширення спектру розділів програми;
 • зорієнтованість на результат завдяки системі критеріїв навчальних досягнень;
 • розподіл завдань з урахуванням шостого або сьомого року життя дитини, індивідуальної траєкторії розвитку дитини – завдяки дворівневій системі набору завдань з розвитку дитини;
 • створення сучасної та зручної системи методичного сервісу для педагогів та батьків.

21 серпня 2017 року  о 15:00 за технічної підтримки Освітнього порталу “Педагогічна преса” у режимі онлайн відбудеться презентація нової редакції освітньої програми для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Підготовлено нову редакцію освітньої програми для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (лист МОН України про надання грифу «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» № 1/11-7684 від 01.08.2017 р.), а  також повний комплект навчально-методичного забезпечення для ефективного її впровадження:

 • «Впевнений старт: книга вихователя» (методичні рекомендації, перспективне, календарне планування у 3-х частинах),
 • «Впевнений старт: книга дошкільника» (навчальне видання у 3-х частинах),
 • «Впевнений старт: альбом художньо-творчої діяльності» (навчальне видання у 3-х частинах).

Під час презентації буде представлено:

 • оновлену програму;
 • концептуальні підходи щодо особливостей її впровадження;
 • навчально-методичний комплект до програми;
 • сучасну модель науково-методичної підтримки педагогів-практиків, які працюватимуть за програмою «Впевнений старт»  та батьків вихованців.

Долучитись до перегляду можна в день трансляції на сторінці Освітнього порталу “Педагогічна преса”. Згодом відео буде доступне в записі. Реєстрація для перегляду не потрібна.

Інформаційний контент навчально-методичного забезпечення до програми розміщуватимуть на порталі «vstart.com.ua».

 

Джерела:

 

]]>
Про затвердження експериментального навчального плану початкової школи експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою “Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти” https://base.kristti.com.ua/?p=5149 Wed, 16 Aug 2017 13:58:08 +0000 http://base.kristti.com.ua/?p=5149
Портал “Нова українська школа” інформує про наказ МОН України щодо затвердження експериментальних навчальних планів ЗНЗ, які пілотують проект нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

Пояснювальна записка

Навчальний план

]]>
Ляльки з особистими історіями (ляльки-персони): методика соціального та психологічного розвитку дитини https://base.kristti.com.ua/?p=5059 Mon, 14 Aug 2017 22:14:49 +0000 http://base.kristti.com.ua/?p=5059
Ляльки з особистими історіями (ляльки-персони): методика соціального та психологічного розвитку дитини: методичний посібник для педагогів і тренерів / під заг.ред. Софій Н.З., Найди Ю.М. – К.: Видавничий дім “Плеяди”, 2017. – 52 с. 

]]>
Громадянська відповідальність. 80 вправ для формування громадянської та соціальної компетентностей під час вивчення різних шкільних предметів. 5-9 класи https://base.kristti.com.ua/?p=5054 Mon, 14 Aug 2017 21:59:52 +0000 http://base.kristti.com.ua/?p=5054 Посібник підготовлено авторським колективом, у складі якого працювали науково-педагогічні працівники КВНЗ КОР “Академія неперервної освіти” Боярчук Ольга Іллівна і Микитюк Людмила Володимирівна. 

]]>
Веб-конференції НАПН України в режимі он лайн https://base.kristti.com.ua/?p=5041 Mon, 14 Aug 2017 21:09:56 +0000 http://base.kristti.com.ua/?p=5041
Президент НАПН України В.Г.Кремень інформує, що 28- 31 серпня 2017 року Національна академія педагогічних наук Украіни проводить традиційні веб-конференції в режимі он лайн трансляції для вчителів з усіх навчальних предметів.

Під час цих заходів на підставі методичних рекомендацій, підготовлених спільно МОН і НАПН Украіни, буде висловлено поради вчених Академіі щодо реалізації концепції ” Нова українська школа”, оновлених навчальних програм для 5-9 класів, подано коментарі до змісту нових підручників, що запроваджуються цього навчального року, ознайомлено освітян із новітніми результатами науково- педагогічних досліджень.

Умови реєстрації 

Програму конференції розміщено нижче

]]>
Про паспорт кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій https://base.kristti.com.ua/?p=5012 Mon, 14 Aug 2017 16:46:12 +0000 http://base.kristti.com.ua/?p=5012

До початку навчального року проводиться огляд кабіне­тів з метою визначення стану їх готовності до проведення занять, а також паспортизація кабінетів. У зв’язку з цим проаналізовано зміни, пов’язані із втратою чинності ДСанПіН 5.5.6.009-98.

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26.06.2017 № 709 визнано такими, що втратили чинність Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30 грудня 1998 року № 9.

У загальноосвітніх навчальних закладах робота кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (КІІКТ) регламентується Положенням про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.05.2004 № 407зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 червня 2004 р. за № 730/9329. Це Положення визначає призначення та основні напрями роботи КІІКТ загальноосвіт­ніх навчальних закладів, порядок створення, матеріально-технічне оснащення, навчально-методичне забезпечення кабінету, засади керування роботою.

Хоча це Положення застаріле, оскільки розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 2001 року № 436 «Про затвердження Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл на 2001-2003 роки», однак воно залишається чинним у частині, що не суперечить наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26.06.2017 № 709.

Очевидно, п. 2.8 Положення треба читати: «Облаштування, обладнання, реконструкція КІІКТ здійсню­ється відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчальна-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63 (далі — ДСанПіН 5.5.2.008-01)».

При цьому паспорт кабінету оформляється без урахування форми додатка № 1 ДСанПіН 5.5.6.009-98, який втратив чинність.

При використанні цього додатка мало хто проводив вимірювання передбачених у ньому величин: відносної вологості повітря, загальної площі світлоносних поверхонь, освітленості робочих місць (лк), освітленості на вулиці (лк), рівня шуму (дБ), тобто пропонована форма була формальністю.

Також відпадає потреба дотримуватися вимог пп.8.5, 8.6 ДСанПіН 5.5.6.009-98 при комплектуванні робочого місця учня. як це передбачено в п.4.10 Положення.

Крім цього, в п.5.1. Положення було передбачено зберіга­ння і використання паспорта кабінету, оформленого і затвердженого у порядку, передбаченому в ДСан­ПіН 5.5.6.009-98.

У зв’язку із втратою чинності ДСан­ПіН 5.5.6.009-98 цілком обґрунтованим буде оформлення паспорта кабінету інформатики (КІІКТ) за формою, яка подається у додатку 1 до Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів.

 

 

]]>
Відео про Нову українську школу https://base.kristti.com.ua/?p=5006 Mon, 14 Aug 2017 16:12:55 +0000 http://base.kristti.com.ua/?p=5006

Інформуємо про розміщення на офіційному сайті МОН України низки відео про Нову українську школу:

]]>
Концепція Нової української школи https://base.kristti.com.ua/?p=5002 Mon, 14 Aug 2017 15:42:11 +0000 http://base.kristti.com.ua/?p=5002

Інформуємо про розміщення на офіційному сайті МОН України оновленої презентації про Концепцію Нової української школи.

]]>
Нова українська школа https://base.kristti.com.ua/?p=4998 Mon, 14 Aug 2017 15:32:47 +0000 http://base.kristti.com.ua/?p=4998

Інформуємо про розміщення на офіційному сайті МОН України оновленого варіанту тексту Концепції Нової української школи. 

]]>
Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 26-ї річниці незалежності України https://base.kristti.com.ua/?p=5197 Wed, 09 Aug 2017 19:09:04 +0000 http://base.kristti.com.ua/?p=5197 Уряд схвалив План заходів з підготовки та відзначення 26-ї річниці незалежності України.

Відповідно до Плану урочистості розпочнуться з святкування Дня Державного Прапора України як на території України, так і дипломатичних представництв за кордоном.

У День незалежності вiдбудеться парад військ на вулиці Хрещатик, показ зразків озброєння і військової техніки ЗСУ, урочистi заходи в місті Києві, інших населених пунктах, церемонії покладання квітів, науковi, освітні, інформаційнi, тематичнi культурно-мистецькi, спортивнi заходи, іншi патріотично-виховнi акції, фестивалі тощо.

Також планується залучення до святкування 26-ї річниці незалежності України представників іноземних держав, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, української діаспори.

План заходів розроблено Міністерством культури України з урахуванням пропозицій, висловлених членами Організаційного комітету.

]]>