Для швидкого пошуку необхідних документів скористайтесь вищезазначеними рубриками або

Інструктивно-методичні рекомендації 11 Інформаційні матеріали 5 Інформаційне повідомлення 229 Інформаційний бюлетень МОН України 2 Інформаційно-методичні матеріали 2 Інформаційно-методичний збірник 6 Інформаційно-статистичний бюлетень 1 Аналітична довідка 1 Без категорії 1 Вітання Міністра освіти і науки України 1 Вебінар 2 Глосарій 1 Закон України 20 Збірник 2 Концептуальна записка державного інвестиційного проекту 1 Концепція 1 Лист Інституту педагогіки НАПН України 1 Лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України 5 Лист Департаменту професійної освіти МОН України 3 Лист ДНУ “ІМЗО” 21 Лист КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" 5 Лист Міністерства молоді та спорту України 1 Лист МОН України 173 Лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді  5 Лист НЦ "МАНУ" 1 Меморандум 1 Методичні рекомендації 59 Навчальна програма для ЗЗСО 8 Навчальна програма для ЗНЗ 17 Навчальний зошит 2 Наказ департаменту освіти і науки Київської ОДА 45 Наказ Державної служби якості освіти України 1 Наказ ДНУ "ІМЗО" 1 Наказ КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" 6 Наказ Міністерства внутрішніх справ України 1 Наказ Міністерства молоді та спорту України 1 Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України 1 Наказ Міністерства охорони здоров'я України 1 Наказ Міністерства РЕТСГ України 1 Наказ Міністерства соціальної політики України 1 Наказ Міністерства юстиції України 1 Наказ МОН України 223 Наукове повідомлення 1 Національний стандарт України 1 Освітньо-виховний проект з національно-патріотичного та громадянського виховання 1 План заходів КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" 1 Повідомлення ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 1 Положення 1 Посібник 13 Постанова Верховної Ради України 2 Постанова Головного державного санітарного лікаря України 1 Постанова Кабінету Міністрів України 54 Презентацiї 1 Презентація 1 Презентація виступу 1 Проєкт наказу МОН України 1 Програма для ЗЗСО з українською мовою навчання 2 Проект 1 Проект Державного стандарту 3 Проект Закону України 3 Проект наказу МОН України 9 Проект політичної пропозиції 1 Проект Постанови Кабінету Міністрів України 9 Проект професійного стандарту на професію 1 Проект розпорядження Кабінету Міністрів України 1 Проект Розпорядження Президента України 1 Рішення колегії департаменту освіти і науки Київської ОДА 4 Рішення колегії МОН України 9 Рішення комісії Науково-методичної ради МОН України 1 Рішення науково-методичної ради КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" 1 Рекомендації 1 Робочий зошит 1 Роз'яснення ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 1 Розпорядження Кабінету Міністрів України 24 Розпорядження Київської обласної державної адміністрації 9 Спільний лист МОН України і ЦК профспілки працівників науки і освіти України 1 Спільний наказ МОН України 5 Указ Президента України 18

Інклюзивне навчання 129 Інноваційна діяльність 130 Бібліотечна справа 71 Базова середня освіта 26 Вища освіта 155 Внутрішня система забезпечення якості освіти 15 Громадське обговорення 2017 25 Громадське обговорення 2018 8 Громадське обговорення 2020 1 Дистанційне навчання 24 Дошкільна освіта 172 Міжнародне співробітництво 30 Моніторинг якості освіти та ЗНО 45 Музейна справа 67 Наукове і методичне забезпечення освіти 987 Опорні заклади освіти та їх філії 41 Освітні програми 89 Основна школа (Базова середня освіта) 529 Післядипломна освіта 961 Позашкільна освіта і виховання 299 Початкова освіта 413 Профільна середня освіта 27 Психологічна служба та соціально-педагогічний патронат 101 Робота з обдарованими дітьми 125 Спеціальна педагогіка 53 Стандарти освіти 10 Старша школа (Профільна середня освіта) 529 Управління закладом освіти 1028 Фахова передвища освіта 6

Global Teacher Prize Ukraine 1 GoCamp 1 Європейська мала академія наук 1 Інститут педагогіки НАПН України 6 Верховна Рада України 11 Видавництво "Ранок" 7 Видавництво Cambridge University Press 1 Видавництво MM Publications 1 Всеукраїнська програма освіти для демократичного громадянства "Демократична школа" 1 ВФ "Крок за кроком" 2 ГО "Батьківський контроль" 1 Департамент загальної середньої та дошкільної освіти МОН України 5 Департамент освіти і науки Київської ОДА 82 Департамент професійної освіти МОН України 3 Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти" 73 Державна служба якості освіти 2 Державна служба якості освіти України 2 Кабінет Міністрів України 85 КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" 72 КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» 4 Київська обласна державна адміністрація 11 КНЗ КОР "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів" 68 Книжкова палата України імені Івана Федорова 1 Креативна міжнародна дитяча школа 3 Міністерство внутрішніх справ України 1 Міністерство культури України 1 Міністерство молоді та спорту України 3 Міністерство надзвичайних ситуацій України 1 Міністерство освіти і науки України 558 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України 1 Міністерство РЕТСГ україни 1 Міністерство соціальної політики України 4 Міністерство юстиції України 2 Миколаївський ОІППО 1 МОЗ України 3 НАПН України 8 Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  5 Освітній портал "Педагогічна преса" 1 Платформа EdEra 1 портал "Нова українська школа" 15 Портал "Нова українська школа" 11 Президент України 20 Українська академія преси 1 Українська асоціація оцінювання 1 Український інститут національної пам'яті 10 Український центр оцінювання якості освіти 2 Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба 1 Хмельницький ОІППО 4 ЦК профспілки працівників освіти і науки України 1

Переглядів: 830    Ідентифікатор матеріалу - 7546

Інформаційне повідомлення
№10 (216) від 05.11.2018
"Інформаційно-методичний збірник"


Видавець:
,
Категорії:
Навчальний рік:
Якщо у вас не вантажиться онлайн перегляд документів, оновіть сторінку (клавіша F5) або натисніть тут.

Пропонуємо вашій увазі двісті шістнадцятий випуск збірника, над яким працювали редакційна колегія та авторський колектив.

Нижче розміщено повну електронну версію випуску збірника.

Ма­те­­ріали цього випуску збірника (№ 10/216, 2018) структуровано за чотирма роз­ділами:

 • «Професійний розвиток керівників і педагогічних працівни­ків закладів освіти»,
 • «Освіта дітей з особливими освітніми потре­ба­ми»,
 • «Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу закла­дів освіти»,
 • «Нові видання».

У розділі І «Професійний розвиток керівників і педагогічних працівни­ків закладів освіти» уміщено матеріали, представлені в руб­ри­ках:

 • «Професійні конкурси»,
 • «Проекти МОН України та Британської Ради в Україні»,
 • «Діяльність професійних об’єднань освітян Київщини»,
 • «Робота з обдарованими дітьми»,
 • «Підвищення кваліфікації в умовах відкритого освіт­ньо­го середовища»,
 • «Педагогічна і наукова спадщина С.У. Гончаренка».

У рубриці «Професійні конкурси» представлено наказ департа­мен­ту освіти і науки Київської обласної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції від 1 жов­т­ня 2018 року № 265 «Про проведення першого та другого турів Все­україн­ського кон­кур­су «Учитель року – 2019»; інформацію про про­ве­дення Все­українського конкурсу авторських про­грам практичних пси­хо­логів і соціальних педагогів «Нові техно­логії у новій школі» в номі­на­ції «Профі­лак­тичні програми».

Рубрика «Проекти МОН України та Британської Ради в Украї­ні» презентує публікацію про проведення загальнонаціонального пілоту­ва­ння Рамки безперервного професійного розвитку вчителів іноземних мов у закладах освіти Київської області, пілотування матеріалів курсу «Клю­чові життєві уміння».

У рубриці «Діяльність професійних об’єднань освітян Київ­щи­ни» висвітлено питання діяльності професійних об’єднань осві­тян Київ­щи­н­и (обласних опорних закладів освіти, обласних шкіл передового пе­да­гогічного досвіду, обласних майстер-класів і педагогічних студій) у 2017/2018 навчальному році, а також представлено узагальнену  інфор­ма­цію про результати діяльності об­лас­ної школи передового педагогічного досвіду Демчен­ко Жанни Володимирівни з проблеми «Формування ІКТ-компетентності вчителів української мови і літератури».

Рубрика «Робота з обдарованими дітьми» представлена наказом департаменту освіти і науки Київської обласної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції від 16 жовтня 2018 року № 278 «Про про­ведення І та ІІ етапів Всеукраїн­ських учнівських олім­пі­ад з навчальних предметів у 2018/2019 навчаль­ному році», методичними рекомендаціями щодо підготовки до IІ ета­пу Все­української учнівської олімпіади з трудового навчання у 2018/2019 навчальному році.

У рубриці «Підвищення кваліфікації в умовах відкритого освіт­ньо­го середовища»  представлено публікацію з проблеми  упровадження хмар­них сервісів у процесі проведе­ння курсів підвищення фахової квалі­фі­кації в освітній системі Київської області.

Рубрика «Педагогічна і наукова спадщина С.У. Гончаренка» знайомить читачів з публікацією, підготовленою до 90-річчя від дня на­род­же­ння видатного науковця, про актуальність поглядів ученого в контексті сучасної освіти і науки.

У розділі ІІ ««Освіта дітей з особливими освітніми потребами» уміщено публікації про актуальні питання розвитку інклюзивної осві­­ти в Київській області, створення та функції ресурсного центру під­тримки інклюзивної освіти на базі КНЗ КОР «Київ­ський об­лас­ний інститут після­дип­ломної освіти педагогічних кад­рів», взаємодію інклюзивно-ре­сурс­них центрів і фахівців психологічної служби в системі психолого-педаго­гічного супроводу дітей особливими освітніми потреба­ми.

У розділі ІІІ «Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу закладів освіти» представлено публікації про структуру і зміст програми інтегрованого курсу «Культура добросусідства», а також про­гра­ми, схвалені МОН України та КНЗ КОР «Київський обласний інститут піс­лядипломної освіти педагогічних кадрів», для вико­рис­тання у професійній діяльності працівників психологічної служ­би. Уміщено ма­те­ріали про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей (відповідно до листа МОН Украї­ни від 30.10.2018 № 1/9-656).

У розділі ІV «Нові видання»  уміщено рубрику «Права дитини в цифровому середовищі», у якій представлено публікацію про видання «Реко­мен­дація CM/Rec (2018)7 Комітету міністрів держа­вам-чле­нам про принципи дотримання, захисту та реа­лі­зації прав дитини у цифровому середовищі». У публікації розкрито основні положення україномовного перекладу видання, підготовленого редакційно-видавничим підрозділом інституту на виконання пункту 2 Рекомендації СМ/Rec (2018)7 для якнайбільшого розповсюдження компетентним органам і зацікав­ле­ним сторонам, державним установам та організаціям громадянського суспільства, підприємствам і підприємцям, а також дітям, їхнім батькам. У виданні уміщено перелік нормативних документів Ради Європи з питання прав дитини у цифровому середовищі, вказівки щодо необ­хід­ності розроблення, втілення і моніторингу державами-членами Ради Єв­ро­пи комплексного стратегічного й скоординованого підходу, а також узгоджених дій і ефективної співпраці на національному та міжна­род­но­му рівнях щодо поваги, захисту та реалізації прав дитини в цифровому се­ре­довищі. Викладено основні принципи та права, які є керівними прин­ци­­пами до всіх розділів рекомендацій. Визначено заходи щодо подо­ла­ння ризиків для дітей у цифровому середовищі.

Експертизу матеріалів, представлених у розділах збірника, здій­сню­­вали: 

 • Бендерець Н.М., в.о. ректора КНЗ КОР «Київський обласний ін­сти­­тут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педа­го­гіч­них наук; 
 • Алєксєєва О.І., проректор КНЗ КОР ««Київський облас­ний інсти­тут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат пси­хо­ло­гічних наук;
 • Бачинська Є.М., проректор КНЗ КОР ««Київський облас­ний інсти­тут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педагогічних наук, доцент.

Над випуском інформаційно-методичного збірника працювали:

автор­ський колектив – науково-педагогічні і педагогічні праців­ники КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»:

 • Алєксєєва О.І., проректор КНЗ КОР ««Київський облас­ний інсти­тут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат пси­хологічних наук (1.2.2.; 2.1.);
 • Бендерець Н.М., в.о. ректора КНЗ КОР «Київський обласний ін­сти­­­тут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педаго­гіч­них наук (передмова; 4.1.1.);
 • Борбіт А.В., завідувач відділу дистанційного навчання, викладач  кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти (1.5.1.);
 • Гребеніченко Ю.М., методист відділу моніторингу якості освіти (1.6.1.);
 • Кушнір Я.А., методист відділу міжнародних зв’язків (1.2.2.);
 • Луценко Т.М., методист ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти (2.2.: 2.3.);
 • Матушевська О.В., методист відділу музейної освіти та бібліо­теч­ної справи, старший викладач кафедри педагогіки, психології та мене­джмен­ту освіти (передмова; 1.1.2.; 4.1.1.);
 • Микитюк Л.В., методист відділу виховної роботи та поза­шкіль­ної освіти, старший викладач кафедри педагогіки, психології та мене­джмен­ту освіти (3.1.);
 • Сацюк О.І., завідувач відділу трудового навчання, викладач ка­фед­ри природничо-математичної освіти та технологій (1.4.2.);
 • Скрипчук Н.В., завідувач відділу іноземних мов, викладач  кафедри суспільно-гуманітарної освіти (1.2.1.);
 • Стадніченко Г.М., методист відділу координації методичної робо­ти та неперервної педа­гогічної освіти (1.3.1.; 1.3.2.);
 • Шелест Л.В., методист відділу практичної психології і соціальної роботи (3.2.);
 •  відповідальний редактор, літературний редактор: Матушев­ська О.В.;
 • комп’ютерне макетування, додрукарська підготовка:
  • Ткач О.Ю., начальник редакційно-видавничого підрозділу КНЗ КОР «Ки­­їв­ський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»;
  • Касянчук О.В., редактор редакційно-видавничого підрозділу КНЗ КОР «Ки­їв­ський обласний інститут післядипломної освіти педаго­гіч­них кадрів».

 

З питань придбання паперового варіанту випуску збірника прохання звертатися до книжкового кіоску інституту (корпус 2, перший поверх).
Ціна одного примірника випуску – 21 грн. 60 коп.

 

print

Завантажити всі прикріплені файлиЯкщо у вас не вантажиться онлайн перегляд документів, оновіть сторінку (клавіша F5) або натисніть тут.