Для швидкого пошуку необхідних документів скористайтесь вищезазначеними рубриками або

Інструктивно-методичні рекомендації 11 Інформаційні матеріали 5 Інформаційне повідомлення 220 Інформаційний бюлетень МОН України 2 Інформаційно-методичні матеріали 2 Інформаційно-методичний збірник 6 Інформаційно-статистичний бюлетень 1 Без категорії 1 Вітання Міністра освіти і науки України 1 Вебінар 2 Глосарій 1 Закон України 20 Збірник 2 Концептуальна записка державного інвестиційного проекту 1 Концепція 1 Лист Інституту педагогіки НАПН України 1 Лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України 5 Лист Департаменту професійної освіти МОН України 3 Лист ДНУ “ІМЗО” 21 Лист КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" 5 Лист Міністерства молоді та спорту України 1 Лист МОН України 172 Лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді  5 Лист НЦ "МАНУ" 1 Меморандум 1 Методичні рекомендації 36 Навчальна програма для ЗЗСО 8 Навчальна програма для ЗНЗ 17 Навчальний зошит 2 Наказ департаменту освіти і науки Київської ОДА 45 Наказ Державної служби якості освіти України 1 Наказ ДНУ "ІМЗО" 1 Наказ КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" 6 Наказ Міністерства внутрішніх справ України 1 Наказ Міністерства молоді та спорту України 1 Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України 1 Наказ Міністерства соціальної політики України 1 Наказ Міністерства юстиції України 1 Наказ МОН України 222 Національний стандарт України 1 Освітньо-виховний проект з національно-патріотичного та громадянського виховання 1 План заходів КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" 1 Повідомлення ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 1 Положення 1 Посібник 13 Постанова Верховної Ради України 2 Постанова Головного державного санітарного лікаря України 1 Постанова Кабінету Міністрів України 54 Презентацiї 1 Презентація 1 Презентація виступу 1 Проєкт наказу МОН України 1 Програма для ЗЗСО з українською мовою навчання 2 Проект 1 Проект Державного стандарту 3 Проект Закону України 3 Проект наказу МОН України 9 Проект політичної пропозиції 1 Проект Постанови Кабінету Міністрів України 9 Проект професійного стандарту на професію 1 Проект розпорядження Кабінету Міністрів України 1 Проект Розпорядження Президента України 1 Рішення колегії департаменту освіти і науки Київської ОДА 4 Рішення колегії МОН України 9 Рішення комісії Науково-методичної ради МОН України 1 Рішення науково-методичної ради КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" 1 Рекомендації 1 Робочий зошит 1 Роз'яснення ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 1 Розпорядження Кабінету Міністрів України 24 Розпорядження Київської обласної державної адміністрації 9 Спільний лист МОН України і ЦК профспілки працівників науки і освіти України 1 Спільний наказ МОН України 5 Указ Президента України 18

Інклюзивне навчання 124 Інноваційна діяльність 130 Бібліотечна справа 71 Базова середня освіта 6 Вища освіта 155 Внутрішня система забезпечення якості освіти 13 Громадське обговорення 2017 25 Громадське обговорення 2018 8 Громадське обговорення 2020 1 Дистанційне навчання 1 Дошкільна освіта 170 Міжнародне співробітництво 30 Моніторинг якості освіти та ЗНО 44 Музейна справа 67 Наукове і методичне забезпечення освіти 953 Опорні заклади освіти та їх філії 41 Освітні програми 89 Основна школа (Базова середня освіта) 519 Післядипломна освіта 924 Позашкільна освіта і виховання 294 Початкова освіта 405 Профільна середня освіта 4 Психологічна служба та соціально-педагогічний патронат 99 Робота з обдарованими дітьми 125 Спеціальна педагогіка 53 Стандарти освіти 10 Старша школа (Профільна середня освіта) 522 Управління закладом освіти 990 Фахова передвища освіта 3

Global Teacher Prize Ukraine 1 GoCamp 1 Європейська мала академія наук 1 Інститут педагогіки НАПН України 6 Верховна Рада України 11 Видавництво "Ранок" 7 Видавництво Cambridge University Press 1 Видавництво MM Publications 1 Всеукраїнська програма освіти для демократичного громадянства "Демократична школа" 1 ВФ "Крок за кроком" 2 ГО "Батьківський контроль" 1 Департамент загальної середньої та дошкільної освіти МОН України 5 Департамент освіти і науки Київської ОДА 81 Департамент професійної освіти МОН України 3 Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти" 73 Державна служба якості освіти 2 Державна служба якості освіти України 2 Кабінет Міністрів України 85 КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" 72 КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» 4 Київська обласна державна адміністрація 11 КНЗ КОР "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів" 36 Книжкова палата України імені Івана Федорова 1 Креативна міжнародна дитяча школа 3 Міністерство внутрішніх справ України 1 Міністерство культури України 1 Міністерство молоді та спорту України 3 Міністерство надзвичайних ситуацій України 1 Міністерство освіти і науки України 555 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України 1 Міністерство соціальної політики України 4 Міністерство юстиції України 2 МОЗ України 3 НАПН України 7 Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  5 Освітній портал "Педагогічна преса" 1 Платформа EdEra 1 портал "Нова українська школа" 15 Портал "Нова українська школа" 11 Президент України 20 Українська академія преси 1 Українська асоціація оцінювання 1 Український інститут національної пам'яті 10 Український центр оцінювання якості освіти 2 Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба 1 Хмельницький ОІППО 4 ЦК профспілки працівників освіти і науки України 1

Переглядів: 1746    Ідентифікатор матеріалу - 7582

Інформаційне повідомлення
№12/218, 2018 від 25.12.2018
"Інформаційно-методичний збірник"


Видавець:
,
Категорії:
, , , , , ,
Навчальний рік:
Новий випуск ІМЗ
Якщо у вас не вантажиться онлайн перегляд документів, оновіть сторінку (клавіша F5) або натисніть тут.

Пропонуємо вашій увазі двісті вісімнадцятий випуск збірника, над яким працювали редакційна колегія та авторський колектив. Ма­те­­ріали цього випуску збірника (№ 12/218, 2018) структуровано за трьома роз­ділами:

 • «Професійний розвиток керівників і педагогічних працівни­ків закладів освіти»,
 • «Освіта дітей з особливими освітніми потре­ба­ми»,
 • «Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу закла­дів освіти».

У розділі І «Професійний розвиток керівників і педагогічних пра­ців­ни­ків закладів освіти» уміщено матеріали, представлені в руб­ри­ках:

 • «Експертиза електронних версій підручників»,
 • «SТЕМ-освіта»,
 • «Інно­ваційна освітня діяльність»,
 • «Шкільна бібліотека»,
 • «Історія осві­ти»,
 • «Нові видання».

У рубриці «Експертиза електронних версій підручників» пред­став­­ле­но матеріали про створення підручників для закладів загальної се­ред­ньої освіти нового покоління, роль сучасного підручника в реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі, структуру й елементи зміс­ту підручника, відображення методичної системи діяльності учителя, системи діяльності учня та змісту навчального матеріалу підручника як мо­делі процесу навчання в умовах упровадження в освітній процес ком­пе­тентнісного й особистісно орієнтованого підходів. Охарактеризовано ви­­моги до підручника (науково-методичні, психолого-педагогічні, анти­дис­кримінаційні, дизайнерські, санітарно-гігієнічні), особливості інте­гро­ва­них підручників, критерії оцінювання електронних версій проектів під­ручників для ЗЗСО (науково-методична, психолого-педагогічна експер­ти­за).

Рубрика «SТЕМ-освіта» презентує публікацію про мотивацію уч­нів ЗЗСО до вибору технічних та інженерних професій.

У рубриці «Інноваційна освітня діяльність» представлено інфор­мацію про:

          надання статусу базового закладу освіти – учасника ре­гіо­наль­ного рівня з тем:

 • «Створення культурно-освітнього середовища на основі підви­ще­ння рівня духовної культури суб’єктів освітнього процесу як передумова реалізації концепції Нової української школи» – навчально-вихов­ному ком­плексу «до­шкільний навчальний заклад – спеціалізованій за­галь­но­освітній школі І сту­пе­ня – гімназії «Софія» Києво-Святошинського району;
 • «Формування основ світобачення у дітей дошкільного віку на за­няттях з дитячої філософії» – дошкільному навчальному закладу № 9 «Сонечко» м. Переяслава-Хмельницького;
 • «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників на основі вдосконалення методичної роботи закладу освіти» – Чер­ня­хівській за­галь­но­освітній школі І-ІІІ ступенів Кагарлицького району Київської області;
 • «Національно-патріотичне виховання учнівської молоді засобами де­кора­тив­но-прикладного мистецтва» – Буртівській загаль­но­ос­віт­ній шко­­лі І-ІІІ сту­пенів Кагарлицької районної державної ад­мі­ністрації;

затвердженння звітів про завершення формувального етапу екс­перименту регіональ­ного рівня з тем:

 • «Формування підприємницької компетентності старшо­класників в умовах ринкової економіки» на базі Пашківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Макарівської районної ради;
 • «Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку в су­час­ному соціокультурному середовищі» на базі дошкільного навчального за­кладу (ясел-садка) комбінованого типу «Зірочка» Обухівської міської ради;
 • «Формування екологічної ком­пе­тен­ції вихованців дошкільного навчального закладу на території підвищеного радіо­активного забруд­не­ння на базі дошкільного навчального закладу (центру розвитку дитини) «Пролісок» Макарівської селищної ради;

  про результати впровадження експерименту регіо­наль­ного рівня з тем:

 • «Становлення основ мо­раль­ної вихованості у дітей дошкільного віку в умовах освітніх трансформаційних процесів сьо­годення» на базі дошкіль­но­го навчального закладу № 7 «Берізка» Переяслав-Хмель­ниць­кої міської ради – організаційно-підготовчий етап;
 • «Виховання духов­ної куль­тури дітей старшого дошкіль­ного віку на ос­но­ві створення музей­но­го простору в дошкіль­но­му на­вчаль­ному закладі» на базі дошкільного навчального закладу № 10 «Любавонька» м. Переяслава-Хмель­ницького – концептуально-діагностичний етап;

            про завершення експерименту регіонального рівня з тем:

 • «Управління професійним розвитком педагогів позашкільного на­вчального закладу на засадах акмеологічного підходу» на базі Іван­ків­ського районного центру дитячої та юнацької творчості;
 • «Естетико-натуралістичне навчання і виховання в умовах поза­шкільного навчального закладу» на базі дитячого естетико-натура­ліс­тич­ного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області;
 • «Корекція розвитку уваги дітей старшого дошкільного віку зі зни­женим зором» на базі дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 4 «Пролісок» Бучанської міської ради.

Рубрика «Шкільна бібліотека» представлена повідомленням про про­ведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек у Київській області.

У рубриці «Історія освіти» умі­ще­но публікацію про Євгенію Волощенко,  репресованого українського педагога.

Рубрика «Нові видання» презентує видання «Розвиваємо грома­дян­ські компетентності з 1 класу».

У розділі ІІ ««Освіта дітей з особливими освітніми потребами» уміщено публікацію про організацію інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти.

 У розділі ІІІ «Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу закладів освіти» представлено рубрики:

 • «Мистецька освіта»,
 • «Філологія, мистецтвознавство».

У рубриці «Мистецька освіта» уміщено публікації про особли­вості використання інтеграції у змісті мистецької освітньої галузі як скла­дової загальної середньої освіти, вокально-хорові вправи як засіб роз­вит­ку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку.

Рубрика «Філологія, мистецтвознавство» представлена програ­мою гуртка для учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти «Основи наукових досліджень учнів (філологія, мистецтвознавство)».

Експертизу матеріалів, представлених у розділах збірника, здій­сню­­­вали:

Бендерець Н.М., в.о. ректора КНЗ КОР «Київський обласний ін­сти­­тут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педа­го­гіч­­них наук;

Ковальова С.В., завідувач кафедри суспільно-гуманітарної ос­ві­ти, кандидат педагогічних наук, доцент КНЗ КОР “Київський об­лас­ний ін­ститут післядипломної освіти педагогічних кадрів”;

Дов­гань А.І., завідувач кафедри природничо-математичної ос­ві­ти та тех­но­­логій, кандидат географічних наук, доцент КНЗ КОР “Київ­ський об­лас­ний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів”;

 Луцен­ко Т.М., завідувач ресурсного центру підтримки інклю­зив­ної освіти.

Над випуском інформаційно-методичного збірника працювали:

автор­ський колектив науково-педагогічні і педагогічні праців­ники КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної осві­ти педагогічних кадрів»:

Бендерець Н.М., в.о. ректора КНЗ КОР «Київський обласний ін­сти­­тут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педаго­гіч­них наук (передмова);

Боярчук О.І., методист відділу виховної роботи та поза­шкіль­ної освіти, старший викладач кафедри педагогіки, психології та мене­дж­мен­ту освіти (1.6.1.);

Дерій О.В., методист ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти (2.1.);

Засуха М.Ю., методист відділу моніторингу якості освіти (1.3.1.);

Зініченко Л.В., завідувач відділу музейної освіти та бібліотечної справи (1.4.1.);

Ковальова С.В., завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент (3.1.1.);

Коптіла Ю.М., методист відділу моніторингу якості освіти (1.1.1.);

Логімахова О.А., в.о. завідувача відділу предметів художньо-есте­тич­ного циклу (3.1.2.);

Матушевська О.В., методист відділу музейної освіти та бібліо­теч­­ної справи, старший викладач кафедри педагогіки, психології та ме­не­­джмен­ту освіти (передмова);

Мірошник С. І., доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти, кан­дидат педагогічних наук (3.2.1.);

Рокицька О. Д., методист відділу музейної освіти та бібліотечної справи (1.5.1.);

Слободяник О.В., доцент кафедри природничо-математичної ос­ві­ти та технологій, кандидат педагогічних наук (1.2.1.);

                відповідальний редактор, літературний редактор: Матушев­ська О.В.;

комп’ютерне макетування, додрукарська підготовка:

Ткач О.Ю., начальник редакційно-видавничого підрозділу;

Касянчук О.В., редактор редакційно-видавничого підрозділу.

print

Завантажити всі прикріплені файлиЯкщо у вас не вантажиться онлайн перегляд документів, оновіть сторінку (клавіша F5) або натисніть тут.