Ідентифікатор матеріалу - 4698

Інформаційне повідомлення
№7(201) від 16.07.2017
"Інформаційно-методичний збірник"


Видавець:
,
Категорії:
, , , , , ,
Навчальний рік:
новий випуск ІМЗ
Якщо у вас не вантажиться онлайн перегляд документів, оновіть сторінку (клавіша F5) або натисніть тут.

Друкувати матеріал

Інформуємо про вихід двісті першого випуску спеціалізованого педагогічного видання департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» «Інформаційно-методичний збірник» № 7 (201) 2017.

У цьому випуску збірника (№ 7/201, 2017) Ви познайомитеся з розпорядчими документами:

наказом МОН України від 13.06.2017 № 841 «Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2017/2018 навчальному році» (текст наказу МОН України з додатками – ID 4619).

У розділі «Інформаційні матеріали» уміщено рубрики «Графіки курсів підвищення кваліфікації», «Інформаційно-аналітичні матеріали».

У рубриці «Графіки курсів підвищення кваліфікації» уміщено:

план-графік проведення курсів підвищення фахової кваліфікації керівних та педагогічних кадрів у 2017/2018 навчальному році на базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»;

план-графік проведення курсів підвищення фахової кваліфікації з певної проблеми у 2017/2018 навчальному році на базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»;

план-графік проходження пролонгованих курсів під­ви­щення фахової кваліфікації з проблеми «Нова українська школа: упровадження технологій розвитку критичного мислення у процесі вивчення шкільних предметів» у 2017/2018 навчальному році;

план проходження курсів підвищення фахової кваліфі­ка­ції педагогічними працівниками, які мають звання «учитель-мето­дист», «вихователь-методист», «керівник гуртка-методист», «прак­тичний психолог-методист» у 2017/2018 навчальному році;

план-графік проходження курсів підвищення фахової кваліфікації за дистанційною формою навчання керівними кадрами та педагогічними працівниками у 2017/2018 навчальному році;

план-графік проходження очних етапів виїзних про­лон­гованих курсів підвищення фахової кваліфікації педагогічними працівниками Київської області у 2017/2018 навчальному році.

У рубриці «Інформаційно-аналітичні матеріали» запропо­но­ва­но інформацію про результати курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання у 2016/2017 н.р.

Розділ «Методичні матеріали» презентує рубрику «Методичний порадник», у якій запропоновано методичні рекомендації щодо:

організації та змісту інклюзивного навчання дітей, які мають розлади аутичного спектра;

організації фізкультурно-оздоровчої роботи в школі І ступеня.

Експертизу матеріалів, представлених у ІІ і ІІІ розділах збір­ника, здійснювали:

Осадчий І.Г., ректор КВНЗ КОР «Академія непе­рервної освіти», доктор педагогічних наук; Ковальова С.В., завідувач кафедри філо­логічних, суспільно-гумані­тар­них та мистецьких дис­циплін КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», кандидат педа­гогічних наук, доцент.

Над випуском інформаційно-методичного збірника працювали:

авторський колектив:

Борбіт А.В., завідувач відділу дистанційного навчання (2.2.1.);

Качуровський В.С., завідувач відділу методики викладання фі­зич­ної культури та захисту Вітчизни (3.1.2);

Костінська О.Л., методист відділу дистанційного навчання (2.2.1.);

Майборода З.Я., керівник навчального відділу (2.1.);

Матушевська О.В., методист вищої категорії відділу музей­ної освіти та бібліотечної справи (передмова);

Осадчий І.Г., ректор КВНЗ КОР «Академія непе­рервної освіти», доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник (передмова);

Татаринцев О.В., завідувач відділу спеціальної педагогіки (3.1.1.);

відповідальний редактор: Матушевська О.В.;

літературний редактор: Матушевська О.В.;

комп’ютерне макетування, додрукарська підготовка: Ткач В.А., завідувач лабораторії інформаційних технологій навчання КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти».

 ПЕРЕДМОВА

 РОЗДІЛ І. РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ

1.1.

Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2017/2018 навчальному році

 РОЗДІЛ ІІ. ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

2.1.

Графіки курсів підвищення кваліфікації

2.1.1.

План-графік проведення курсів підвищення фахової кваліфікації керівних та педагогічних кадрів  у 2017/2018 навчальному році на базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»

2.1.2.

План-графік проведення курсів підвищення фахової кваліфікації з певної проблеми у 2017/2018 навчальному році на базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»

2.1.3.

План-графік проходження пролонгованих курсів під­ви­щення фахової кваліфікації з проблеми «Нова українська школа: упровадження технологій розвитку критичного мислення у процесі вивчення шкільних предметів» у 2017/2018 навчальному році

2.1.4.

План проходження курсів підвищення фахової кваліфі­ка­ції педагогічними працівниками, які мають звання «учитель-мето­дист», «вихователь-методист», «керівник гуртка-методист», «прак­тичний психолог-методист» у 2017/2018 навчальному році

2.1.5.

План-графік проходження курсів підвищення фахової кваліфікації за дистанційною формою навчання керів­ними кадрами та педагогічними працівниками у 2017/2018 навчальному році

2.1.6.

План-графік проходження очних етапів виїзних про­лон­гованих курсів підвищення фахової кваліфікації педагогічними працівниками Київської області у 2017/2018 навчальному році

2.2.

Інформаційно-аналітичні матеріали

2.2.1.

Борбіт А.В., Костінська О.Л. Інформація про результати курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання у 2016/2017 навчальному році

 РОЗДІЛ ІІІ. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

3.1.

Методичний порадник

3.1.1.

Татаринцев О.В. Організація та зміст інклюзивного навчання дітей, які мають розлади аутичного спектра

3.1.2.

Качуровський В.С. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в школі І ступеня

 Якщо у вас не вантажиться онлайн перегляд документів, оновіть сторінку (клавіша F5) або натисніть тут.