Для швидкого пошуку необхідних документів скористайтесь вищезазначеними рубриками або

Інструктивно-методичні рекомендації 11 Інформаційні матеріали 5 Інформаційне повідомлення 220 Інформаційний бюлетень МОН України 2 Інформаційно-методичні матеріали 2 Інформаційно-методичний збірник 6 Інформаційно-статистичний бюлетень 1 Без категорії 1 Вітання Міністра освіти і науки України 1 Вебінар 2 Глосарій 1 Закон України 20 Збірник 2 Концептуальна записка державного інвестиційного проекту 1 Концепція 1 Лист Інституту педагогіки НАПН України 1 Лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України 5 Лист Департаменту професійної освіти МОН України 3 Лист ДНУ “ІМЗО” 21 Лист КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" 5 Лист Міністерства молоді та спорту України 1 Лист МОН України 172 Лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді  5 Лист НЦ "МАНУ" 1 Меморандум 1 Методичні рекомендації 36 Навчальна програма для ЗЗСО 8 Навчальна програма для ЗНЗ 17 Навчальний зошит 2 Наказ департаменту освіти і науки Київської ОДА 45 Наказ Державної служби якості освіти України 1 Наказ ДНУ "ІМЗО" 1 Наказ КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" 6 Наказ Міністерства внутрішніх справ України 1 Наказ Міністерства молоді та спорту України 1 Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України 1 Наказ Міністерства соціальної політики України 1 Наказ Міністерства юстиції України 1 Наказ МОН України 222 Національний стандарт України 1 Освітньо-виховний проект з національно-патріотичного та громадянського виховання 1 План заходів КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" 1 Повідомлення ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 1 Положення 1 Посібник 13 Постанова Верховної Ради України 2 Постанова Головного державного санітарного лікаря України 1 Постанова Кабінету Міністрів України 54 Презентацiї 1 Презентація 1 Презентація виступу 1 Проєкт наказу МОН України 1 Програма для ЗЗСО з українською мовою навчання 2 Проект 1 Проект Державного стандарту 3 Проект Закону України 3 Проект наказу МОН України 9 Проект політичної пропозиції 1 Проект Постанови Кабінету Міністрів України 9 Проект професійного стандарту на професію 1 Проект розпорядження Кабінету Міністрів України 1 Проект Розпорядження Президента України 1 Рішення колегії департаменту освіти і науки Київської ОДА 4 Рішення колегії МОН України 9 Рішення комісії Науково-методичної ради МОН України 1 Рішення науково-методичної ради КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" 1 Рекомендації 1 Робочий зошит 1 Роз'яснення ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" 1 Розпорядження Кабінету Міністрів України 24 Розпорядження Київської обласної державної адміністрації 9 Спільний лист МОН України і ЦК профспілки працівників науки і освіти України 1 Спільний наказ МОН України 5 Указ Президента України 18

Інклюзивне навчання 124 Інноваційна діяльність 130 Бібліотечна справа 71 Базова середня освіта 6 Вища освіта 155 Внутрішня система забезпечення якості освіти 13 Громадське обговорення 2017 25 Громадське обговорення 2018 8 Громадське обговорення 2020 1 Дистанційне навчання 1 Дошкільна освіта 170 Міжнародне співробітництво 30 Моніторинг якості освіти та ЗНО 44 Музейна справа 67 Наукове і методичне забезпечення освіти 953 Опорні заклади освіти та їх філії 41 Освітні програми 89 Основна школа (Базова середня освіта) 519 Післядипломна освіта 924 Позашкільна освіта і виховання 294 Початкова освіта 405 Профільна середня освіта 4 Психологічна служба та соціально-педагогічний патронат 99 Робота з обдарованими дітьми 125 Спеціальна педагогіка 53 Стандарти освіти 10 Старша школа (Профільна середня освіта) 522 Управління закладом освіти 990 Фахова передвища освіта 3

Global Teacher Prize Ukraine 1 GoCamp 1 Європейська мала академія наук 1 Інститут педагогіки НАПН України 6 Верховна Рада України 11 Видавництво "Ранок" 7 Видавництво Cambridge University Press 1 Видавництво MM Publications 1 Всеукраїнська програма освіти для демократичного громадянства "Демократична школа" 1 ВФ "Крок за кроком" 2 ГО "Батьківський контроль" 1 Департамент загальної середньої та дошкільної освіти МОН України 5 Департамент освіти і науки Київської ОДА 81 Департамент професійної освіти МОН України 3 Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти" 73 Державна служба якості освіти 2 Державна служба якості освіти України 2 Кабінет Міністрів України 85 КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти" 72 КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» 4 Київська обласна державна адміністрація 11 КНЗ КОР "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів" 36 Книжкова палата України імені Івана Федорова 1 Креативна міжнародна дитяча школа 3 Міністерство внутрішніх справ України 1 Міністерство культури України 1 Міністерство молоді та спорту України 3 Міністерство надзвичайних ситуацій України 1 Міністерство освіти і науки України 555 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України 1 Міністерство соціальної політики України 4 Міністерство юстиції України 2 МОЗ України 3 НАПН України 7 Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  5 Освітній портал "Педагогічна преса" 1 Платформа EdEra 1 портал "Нова українська школа" 15 Портал "Нова українська школа" 11 Президент України 20 Українська академія преси 1 Українська асоціація оцінювання 1 Український інститут національної пам'яті 10 Український центр оцінювання якості освіти 2 Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба 1 Хмельницький ОІППО 4 ЦК профспілки працівників освіти і науки України 1

Переглядів: 130    Ідентифікатор матеріалу - 6707

Інформаційне повідомлення
№1-2 (207-208) 2018 від 07.03.2018
"Інформаційно-методичний збірник"


Видавець:
,
Категорії:
, , , , , ,
Навчальний рік:
Коментар оновлено: 13.03.2018
Якщо у вас не вантажиться онлайн перегляд документів, оновіть сторінку (клавіша F5) або натисніть тут.

Пропонуємо вашій увазі двісті сьомий-восьмий випуск збірника, над яким працювали редакційна колегія та авторський колектив.

Шановні читачі інформаційно-методичного збірника!

 Матеріали цього випуску збірника (№ 1-2/207-208, 2018) струк­туровано за розділами:

  • «Професійний розвиток керівників і педа­го­гічних працівників закладів освіти»,
  • «Нова українська школа: по­чаткова освіта»,
  • «Інноваційна освітня діяльність».

У розділі І «Професійний розвиток керівників і педагогічних працівників закладів освіти» уміщено рубрики:

  • «Підвищення квалі­фікації: 2018/2019 навчальний рік»,
  • «Підвищення фахової квалі­фіка­ції за дистанційною формою навчання».

У змісті рубрики «Підвищення кваліфікації: 2018/2019 на­вчаль­ний рік» представлено анонси нових курсів підвищення фахової ква­ліфікації з проблеми на 2018/2019 навчальний рік.

У рубриці «Підвищення фахової кваліфікації за дистанційною формою навчання»  уміщено інструкцію щодо використання системи дистанційного навчання T-Learning для слухачів курсів підвищення фахової кваліфікації за дистанційною формою навчання.

Розділ ІІ «Нова українська школа: початкова освіта» пре­зен­тує рубрики:

  • «Реалізація експерименту регіонального рівня з теми «Роз­роб­лення та апробація навчально-методичного забезпечення по­чат­кової освіти в умовах реалізації проекту Державного стан­дарту початкової загальної освіти»,
  • «Науково-методичне супроводження освітнього процесу початкової школи».

У рубриці «Реалізація експерименту регіонального рівня з теми «Роз­роб­лення та апробація навчально-методичного забез­печення по­чат­кової освіти в умовах реалізації проекту Держав­ного стан­дарту початкової загальної освіти» уміщено публікацію про психолого-педагогічні аспекти готовності педагогічних працівників до інноваційної освітньої діяльності в умовах реалізації проекту Державного стандарту початкової загальної освіти.

Рубрика «Науково-методичне супроводження освітнього про­це­су початкової школи» представлена методичними реко­мен­даціями щодо використання засобів ІКТ в освітньому процесі по­чат­кової школи.

Розділ ІІІ «Інноваційна освітня діяльність» представляє рубрику «Проект «Філологічний олімп», у якій уміщено інфор­ма­цій­но-аналітичні матеріали про завершення ІІ (концеп­туально-діаг­нос­тичного) етапу всеукраїнського експерименту з упро­вадження на­уко­во-педагогічного проекту «Філологічний Олімп».

Експертизу матеріалів, представлених у розділах збір­ника, здійснював Осадчий І.Г., ректор КВНЗ КОР «Академія непе­рервної освіти», доктор педагогічних наук, Ковальова С.В., завідувач кафедри філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін, кан­дидат педагогічних наук, доцент; Майборода З.Я., керівник навчального відділу, викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти; Кабан Л.В., вчений секретар, старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти.

Над випуском інформаційно-методичного збірника працювали:

  • авторський колективнауково-педагогічні і методичні працівники КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»:

Алєксєєва О.І., старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти, кандидат психологічних наук (1.1.1.);

Бобкова О.С., методист відділу методики викладання хімії, біо­логії, екології та основ здоров`я, викладач кафедри природничо-мате­матичних дисциплін та технологій (1.1.1.);

Борбіт А.В., завідувач відділу дистанційного навчання, викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти (1.2.1.);

Боярчук О.І., завідувач відділу виховної роботи і позашкільної освіти, старший викладач кафедри педагогіки, психології та мене­джмен­ту освіти (1.1.1.);

Гаврилюк В. Ю., методист відділу виховної роботи та поза­шкіль­ної освіти, викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти (1.1.1.);

Гребенчук Т.О., завідувач відділу методики викладання суспіль­ствознавчих предметів, викладач кафедри філологічних, суспільно-гу­манітарних та мистецьких дисциплін (1.1.1.);

Гудима В.М., методист відділу методики викладання географії, економіки та краєзнавства, викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та технологій (1.1.1.; 2.2.1.);

Дишлева І. М., доцент кафедри педагогіки, психології та мене­джмен­ту освіти, кандидат педагогічних наук (1.1.1.; 2.1.1.);

Довгань А.І., завідувач кафедри природничо-математичних дис­циплін та технологій, кандидат географічних наук, доцент (1.1.1.);

Зініченко Л.В., завідувач відділу музейної освіти та бібліотечної справи (1.1.1.);

Кабан Л.В., вчений секретар, старший викладач кафедри педа­гогіки, психології та менеджменту освіти (1.1.1.);

Качуровський В.С., завідувач відділу методики викладання фі­зичної культури та захисту Вітчизни, викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та технологій (1.1.1.);

Ковальова С.В., завідувач кафедри філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент (1.1.1.);

Корж Т.М., методист відділу дошкільної освіти, викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти (1.1.1.);

Лакіза О.М., завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти, кандидат педагогічних наук, доцент (1.1.1.);

Ліпчевський Л.В., завідувач відділу методики викладання мате­матики, фізики та астрономії, викладач кафедри природничо-мате­ма­тичних дисциплін та технологій (1.1.1.);

Мазуркевич І.В., методист відділу дистанційного навчання, викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та технологій (1.1.1.);

Майборода З.Я., керівник навчального відділу, старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти (1.1.1.);

Маніленко І.В., методист відділу методики викладання суспіль­ствознавчих предметів (1.1.1.);

Матушевська О.В., методист вищої категорії відділу музейної освіти та бібліотечної справи, старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти (передмова; 1.1.1.);

Матущенко Т.А., завідувач відділу методики викладання хімії, біології, екології та основ здоров`я, викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та технологій (1.1.1.);

Микитюк Л.В., методист відділу виховної роботи та по­за¬шкіль¬ної освіти, старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти (1.1.1.);

Мірошник С.І., старший викладач кафедри філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін, кандидат педагогічних наук (1.1.1.);

Нечипорук Н.І., завідувач відділу дошкільної освіти, викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти (1.1.1.);

Осадчий І.Г., ректор КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник (передмова; 1.1.1.; 2.1.1.);

Очкало В.В., методист відділу методики викладання хімії, біології, екології та основ здоров’я (1.1.1.);

Романюк О.В., методист відділу початкової освіти, викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти (1.1.1.);

Седеревічене А.О., викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти (1.1.1.);

Совенко В.В., завідувач відділу методики викладання географії, економіки та краєзнавства, викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та технологій (1.1.1.);

Сотніченко І.І., доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти, кандидат педагогічних наук (1.1.1.);

Ткаченко А.О., методист відділу початкової освіти, викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти (1.1.1.);

Ткаченко Л.П., завідувач відділу початкової освіти, викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти (1.1.1.; 2.2.1.);

Химера Н.В., методист відділу методики викладання української мови і літератури та зарубіжної літератури, старший викладач кафедри філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін (1.1.1.; 3.1.1.);

Шевченко А.М., старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти, кандидат психологічних наук (1.1.1.; 2.1.1.).

  • відповідальний редактор, літературний редактор: Мату­шевська О.В.;
  • комп’ютерне макетування, додрукарська підготовка: Ткач О.Ю., редактор редакційно-ви­давничого підрозділу КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти».

Зважаючи на актуальність і значимість матеріалу про психолого-педагогічні аспекти готовності педагогічних працівників до інноваційної освітньої діяльності в умовах реалізації проекту Державного стандарту початкової загальної освіти, розміщуємо його повний текст, опублікований у цьому випуску інформаційно-методичного збірника.

 

print

Завантажити всі прикріплені файлиЯкщо у вас не вантажиться онлайн перегляд документів, оновіть сторінку (клавіша F5) або натисніть тут.